Organy Spółki

Rada Nadzorcza Spółki:

Marian Błachuta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Gogola – Zastępca Przewodniczącego R.N.,

Andrzej Hardy – Sekretarz R.N.,

Krzysztof Rogalski – Członek R.N.,

Bugumił Szmulik – Członek R.N.

 

Zarząd Spółki:

Marian Zarywczyński - Prezes Zarządu,

Antoni Wilczek - Członek Zarządu ds. Handlowych.