Oferta

Oferujemy krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy:

  • cysternami izotermicznymi o pojemności 30 m³ produktów węglopochodnych, smołopochodnych oraz ropopochodnych, neutralnych, jak i towarów niebezpiecznych w klasach 3, 9 według ADR (smoły, paki, asfalty, oleje)
  • towarów masowych luzem wysokotonażowymi naczepami–wywrotkami
  • towarów masowych naczepami plandekowymi (13,6 m, 33 miejsca paletowe)
  • krajowy przewóz drogowy:

      - wywrotką o ładowności 7 ton

      - cysterną do przewozu oleju napędowego z systemem dystrybucji o pojemności 18 m³

 

 

 

aut