DSC 1073

Zarząd Spółki tel/fax +48 32 370 20 54
Sekretariat tel/fax +48 32 370 20 54
Dział księgowości +48 32 278 61 47
Dział kadr +48 32 278 61 47
Dział spedycji tel/fax +48 32 370 20 52