Historia

Spółka Carbotrans, jako samodzielny podmiot prawa handlowego, rozpoczęła działalność z dniem 1 października 2001 roku, przejmując majątek i kontynuując wieloletnią działalność Zakładu Transportu Samochodowego przy Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” S.A.

Początkowo Spółka realizuje swoje usługi transportowe i sprzętowe przede wszystkim na rzecz właściciela, tj. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., obejmujące między innymi krajowy i międzynarodowy transport drogowy produktów węglo- i smołopochodnych w izotermicznych naczepach cysternach, obsługa sprzętowa koksowni Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.: dźwigami samojezdnymi w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych oraz ładowarkami kołowymi w zakresie prac załadunkowych, przemieszczania i pryzmowania koksu czy węgla.
W roku 2002 Spółka dywersyfikuje dotychczasową działalność transportową o usługi transportu międzynarodowego towarów masowych z wykorzystaniem naczep plandekowych i samowyładowczych, wychodząc tym samym na szeroko rozumiany rynek usług transportowych.
Działalność transportowa prowadzona jest na podstawie uzyskanych licencji, obejmujących:


• międzynarodowy transport drogowy rzeczy
• krajowy transport drogowy rzeczy
• krajowy transport drogowy osób.


W roku 2005 Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami płynnymi, co stanowi podstawę działalności handlowej w zakresie sprzedaży oleju napędowego oraz zabezpiecza własne potrzeby zaopatrzeniowe w paliwo do eksploatowanych pojazdów i maszyn z wykorzystaniem posiadanej stacji paliw oraz autocysterny do przewozu oleju napędowego o pojemności 18 m3 z systemem dystrybucji.


Spółka rozwija systematycznie posiadany potencjał transportowy oparty na nowoczesnych, ekologicznych ciągnikach siodłowych, spełniających normy emisji spalin EURO 5+, a od 2014r również EURO 6 oraz nowych naczepach cysternach, dopuszczonych między innymi do przewozu produktów weglo- i smołopochodnych oraz bitumicznych w temperaturze do 250° C.
Oddając do dyspozycji Klienta wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wraz z nowoczesnym taborem gwarantujemy wysoką jakość, pewność oraz krótki czas realizacji zleconych usług transportowych – realizując przewozy międzynarodowe (na terenie UE) na dystansie ok. 1000 km dostarczamy produkt do odbiorcy w terminie do 24 godzin.

Ważnym wydarzeniem w historii Spółki CARBOTRANS Sp. z o.o. jest wejście w 2012 roku do Grupy Kapitałowej JSW.